©2008 www.ndt.cz
nedestruktivní kontrola
Principy EC   28.2.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
Střídavé pole snímače indukuje v materiálu vířivé proudy
Dle Lenzova zákona pole vířivých proudů působí proti poli původnímu. Výsledné pole je dáno vektorovým součtem obou polí.

Koncový bod výsledného vektoru je zobrazován ve fázové rovině na displeji přístroje.
Trhlina na povrchu, kolmo k toku vířivých proudů nejvíce ovlivňuje výsledné pole
  celý článek>>    Autor:      počet komentářů: 0
principy_ec.doc   
Snímače EC   28.2.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
Sondy můžeme rozdělit dle orientace ke zkoušenému materiálu:
- příložné (sonda je plošně přiložena k povrchu materiálu)
- průchozí (materiál prochází vnější cívkou nebo vnitřní cívka prochází přímočarým, případně přímočarým a současně rotačním pohybem testovaným materiálem)

Zároveň je možné provést rozdělení dle uspořádání vinutí:
- absolutní
- diferenční
- absolutní reflexní (tj. odrazové, transformátorové)
- diferenční reflexní (tj. odrazové, transformátorové)
- speciální
  celý článek>>    Autor:      počet komentářů: 0
snimace_ec.doc   
Způsoby vyhodnocování vad   28.2.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
Vyhodnocení výsledné intenzity magnetického pole lze realizovat:
- vyhodnocením impedance budící cívky absolutní nebo diferenční sondy
- vyhodnocením elektrického napětí použitím další snímací cívky (reflexní sonda) Impedance budící cívky je závislá na geometrii proudového pole a proudové hustotě vířivých proudů.

Před vlastním testováním je sonda přiložena na materiál v místě bez vady a vyvážením můstku je nastaven počáteční bod v souřadnicovém nastavení displeje.
Detekovaná změna rozvážení můstku je zobrazována v komplexní rovině na displeji přístroje.
    Autor:      počet komentářů: 0
Automatizace testování EC   28.2.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
Pro automatizovanou kontrolu metodou vířivých proudů jsou k dispozici jednoúčelové defektoskopy obsahující automatizované vyhodnocení založené na vyhodnocování překročení prahových hodnot
  celý článek>>    Autor:      počet komentářů: 0
auto_test_ec.doc   
aplikace metod vířivých proudů   28.2.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
- Kontrola lopatek proudových motorů, turbín.
Jádro snímače je speciálně uzpůsobeno pro kontrolu a detekci trhlin náběžných nebo odtokových hran lopatek,
- Kontrola závitů.
Průchozí cívky – snímače jsou vyráběny pro konkrétní rozměry závitů,
- Kontrola disků kol .
Systém Wheel-Scan firmy GE Inspection technologies umožňuje okamžitou kontrolu disků kol převážně v leteckém průmyslu. - Kontrola trubek a tyčí na povrchové vady. [6.9]

Pro aplikace kontroly trubek a tyčí jsou dodávány speciální vnitřní (ID) sondy.
    Autor:      počet komentářů: 0
Provozní inspekce svarů - EC   28.2.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
Systém inspekce svarů nabízí alternativu současným způsobům kontroly svarů. Kontrola svarů pomocí vířivých proudů je relativně nová metoda. Výhodou je především rychlost kontroly, není potřeba zajištění akustické vazby snímačmateriál a možnost kontroly pod vodní hladinou. Tuto metodu lze využít jak při výrobní kontrole, tak i při inspekci svarů s ručními přístroji.
  celý článek>>    Autor:      počet komentářů: 0
inspekce_svaru_ec.doc   
Inspekční přístroje - EC   28.2.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
Existuje celá řada zařízení pro ruční a automatizovaný provoz. Za zmínku stojí dvoukanálový, dvoufrekvenční defektoskopický přístroj VECTOR 22.
Tyto defektoskopické přístroje jsou konstruovány pro 24h. provoz a díky standardizovaným výstupům je možná kombinace pro automatizované kontrolní systémy. [6.8]
    Autor:      počet komentářů: 0
vector_22.jpg   
reklama

This is alternative content.

aktuality
registrace
V případě, že by jste měli zájem být zdarma ve veřejné databázi dodavatelů, zašlete info: Firma, adresa, mail, produkt a případně www na info@ndt.cz

© 2008 - www.ndt.cz - stránky s NDT problematikou. V případě dotazu nás prosím kontaktujte info@ndt.cz
Všechna práva vyhrazena - zpracování:stefl & stefl.