©2008 www.ndt.cz
nedestruktivní kontrola
NDT v automobilovém průmyslu   1.3.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
V současné době je technický rozvoj v různých odvětvích obrovský. Moderní technologie ve strojírenství, automobilový průmysl, výpočetní technika a mnoho dalších kladou obrovské nároky na složitost strojů a zařízení.
Jejich jakost a okamžitá spolehlivost přinášejí výhody jak výrobcům tak spotřebiteli.
Realizace těchto požadavků nelze zajistit pouze kvalitní konstrukcí a výrobou ale o výrobní stroj nebo produkt je zapotřebí pečovat po celou dobu jeho užívání.
    Autor:      počet komentářů: 0
Kontrola plechových dílů - tloušťka   1.3.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
Na plechových dílech je nejdůležitější kontrola tloušťky a kontrola kvality svarů.

Tloušťka se měří jednak jako vstupní kontrola jakosti materiálu a jednak jako kontrola provozní, kdy se sleduje, zda je výrobek v daných tolerancích.
Pro kontrolu tloušťky plechů a plechových výlisků s nepříliš členitým tvarem je nejvhodnější tzv. přesný ultrazvukový tloušťkoměr ...
  celý článek>>    Autor:      počet komentářů: 0
kontrola_plech_tl.doc   CL5.jpg   
Kontrola plechových dílů – svary   1.3.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
Svarové spoje v automobilovém průmyslu můžeme rozdělit na svary bodové, laserové, MIG a MAG. Všechny tyto typy svarů je možné kontrolovat ultrazvukovou metodou na nespojitosti.
  celý článek>>    Autor:      počet komentářů: 0
kontrola_plech_svar.doc   uz_kontrola_svaru.jpg   
kontrola LASERového svaru   1.3.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
Laserový svar je možné hodnotit pouze z hlediska přítomnosti nespojitosti v oblasti svaru. (příloha - UZ přístroj pro kontrolu laserových svarů)
Provedení kontroly vyžaduje dvě sondy.
Vysílací, a druhá sonda je aplikována jako přijímač. Pro snazší použití jsou zvoleny sondy rolující, umístěné proti sobě v odpruženém držáku.

Pokud je svar v pořádku (bez vady), přijímací sonda přijme vyslaný signál a na displeji se zobrazí koncové echo. Pokud se objeví malá nespojitost, echo poklesne, popř. u velké vady zmizí úplně. Výška echa je tedy základní informací o kvalitě svaru.
Kontrolu je možné velmi snadno automatizovat.
    Autor:      počet komentářů: 0
UZ_kontrola_laser_svaru.jpg   
kontrola - MIG a MAG svary   1.3.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
Také u MIG a MAG svarů lze pouze hledat nespojitost, nikoliv měřit hloubku svaru. Metoda je obdobně jako u laserového svaru založena na dvou sondách (obr. příloha).
Vysílací sonda je většinou úhlová. Vysílá svazek ultrazvukových vln do oblasti svaru. Pokud je svar v pořádku, projde svarem a je přijat přijímací sondou – většinou přímou, která zajistí všesměrovost.
Pokud je ve svaru vada, úměrně její velikosti poklesne přijaté echo.
    Autor:      počet komentářů: 0
uz_kontrola_svaru.jpg   
Kontrola ultrazvukem na vnitřní vady   1.3.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
Kontrola odlitků ultrazvukem je vždy závislá na druhu kontrolovaného materiálu. Odlitek má obecně hrubší vnitřní strukturu než výkovek a navíc pro odlitky jsou typické materiály jako šedá litina nebo nerez, tedy materiály těžko prozvučitelné ...
  celý článek>>    Autor:      počet komentářů: 0
kontrola_uz_vnitrni_vady.doc   
Měření tloušťky odlitků   1.3.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
Obdobně jako u plechů, i pro měření tloušťky odlitků lze použít ultrazvukové tloušťkoměry. V tomto případě se však jedná o zcela jinou rodinu tloušťkoměrů.
Použitá dvojitá sonda obsahuje dva skloněné piezokomponenty.
  celý článek>>    Autor:      počet komentářů: 0
tl_odlitku.doc   tl_odlitku.jpg   
Rentgenová kontrola odlitků na vnitřní vady   1.3.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
Rentgenová kontrola v automobilovém průmyslu (osobní automobily) je poměrně novým druhem kontroly. Rozvinula se až s rozvojem radioskopie (kontrola s TV systémem) bez nutnosti filmů.
  celý článek>>    Autor:      počet komentářů: 0
rtg_vnitrini_vady.doc   
Kontrola povrchových úprav   1.3.2009   tisk tisk  komentáře komentáře 
Jedná se zejména o měření tloušťky barvy, Zn, Cr nebo jiných vrstev na magnetických nebo barevných kovech. Přístroje určené pro měření tloušťky vrstev jsou velmi rozšířené zejména pro svoji relativně nízkou cenu, snadné použití, vysokou přesnost měření a vysokou spolehlivost ...
  celý článek>>    Autor:      počet komentářů: 0
easy.jpg   
reklama

This is alternative content.

aktuality
registrace
V případě, že by jste měli zájem být zdarma ve veřejné databázi dodavatelů, zašlete info: Firma, adresa, mail, produkt a případně www na info@ndt.cz

© 2008 - www.ndt.cz - stránky s NDT problematikou. V případě dotazu nás prosím kontaktujte info@ndt.cz
Všechna práva vyhrazena - zpracování:stefl & stefl.